WPŁYW PODATKU VAT NA ROZWÓJ...

Wpływ podatku VAT na rozwój przedsiębiorczości w Polsce

Pracodawcy RP zachęcają do zapoznania się z materiałami podsumowującymi konferencję Podatek VAT – wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, zorganizowaną przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz „Dziennik Gazetę Prawną”.

Konferencja była elementem szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej. Przeprowadzone w czasie jego trwania badania i analizy posłużyły prelegentom do zobrazowania problemów związanych z polskim systemem podatkowym.

Podczas konferencji omówiono także zagrożenia, których można się spodziewać w najbliższym czasie zarówno w związku z planowanymi, jak i już obowiązującymi zmianami w przepisach. Nie zabrakło również propozycji specjalistów, dotyczących sposobów przyczynienia się do poprawy sytuacji podatników VAT oraz uzdrowienia środowiska prawno-podatkowego.

Publikacja porusza m.in. temat okoliczności, które uprawniają do zastosowania „ulgi na złe długi” w świetle regulacji art. 89a ustawy o VAT. Omawia też kwestię praktyki organów podatkowych w zakresie zwrotów VAT oraz zagrożenia i trudności dla przedsiębiorców w związku z powstaniem obowiązku podatkowego i z opodatkowaniem VAT w ramach obrotu nieruchomościami.

Link do publikacji znajduje się tutaj. 

 

 Źródło: Komitet Podatkowy Pracodawców RP« Powrót