PUBLIKACJA PRACODAWCÓW RP NA TEMAT...

Publikacja Pracodawców RP na temat dialogu społecznego i podatku VAT w Polsce

Pracodawcy RP opublikowali streszczenie raportów i analiz związanych z utworzeniem partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, która zawiera m.in. analizę regulacji dotyczących podatku VAT i ich wpływu na rozwój przedsiębiorczości w  Polsce oraz w państwach europejskich mających zbliżone do naszego kraju uwarunkowania instytucjonalno-gospodarcze. W dokumencie tym znalazło się także opracowanie zmian w Ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Publikacja powstała w ramach projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Link do publikacji znajduje się tutaj.

 

Źródło: Komitet Podatkowy Pracodawców RP« Powrót