PUBLIKACJA PRACODAWCÓW RP NA TEMAT...

Publikacja Pracodawców RP na temat rozwoju dialogu społecznego

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Pracodawców RP na temat rozwoju dialogu społecznego na podstawie doświadczeń Szwajcarii.

Podczas konferencji, która odbyła się 29 września 2014 r. organizowanej przez Pracodawców RP, przedstawiciele Szwajcarskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprezentowali strategię działań na rzecz wspierania aktywności gospodarczej oraz oparte na przykładzie zmian w regulacjach podatku VAT zasady dialogu społecznego i lobbingu w Szwajcarii.

Publikacja zawiera materiały pokonferencyjne związane z tematyką rozwoju dialogu społecznego w Polsce, zasad dialogu społecznego i lobbingu w Szwajcarii i fundamentów dialogu społecznego na świecie, przedstawienie i omówienie propozycji zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. 

Link do publikacji znajduje się tutaj.« Powrót