ZWROT PODATKU VAT

Zwrot podatku VAT

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w sprawach postępowań o zwrot podatku VAT

 

Obsługa obejmuje m. in.:

 • Badanie rozliczeń i weryfikację dokumentów w celu określenia prawidłowej kwoty podlegającej zwrotowi,

 • Doradztwo podatkowe i prawne w przedmiocie zwrotu podatku VAT,

 • Wypełnianie wniosków i sporządzanie dokumentów właściwych w procedurze zwrotu podatku,

 • Przygotowywanie skarg, zażaleń, odwołań oraz pism procesowych w związku z toczącym się postępowaniami,

 • Monitoring procesu zwrotu VAT przez organy podatkowe,

 • Występowanie w imieniu Klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,

 • Bieżące informowanie Klienta o postępach sprawy.

 

Dane teleadresowe

 • Adres: 
  ul. Sienna 72 A lok. 101 
  00-833 Warszawa
 • Kontakt: 
  T: +48 22 660 00 00 
  F: +48 22 654 38 17
 • Napisz: kancelaria@otiw.pl


« Powrót