ROBERT OLIWA NA SPOTKANIU PLATFORMY...

Robert Oliwa na spotkaniu Platformy Finansowej oraz Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Podatki do zmiany - kolejne spotkanie Platformy Finansowej oraz Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

 

Kodyfikacja prawa podatkowego oraz jego uproszczenie – to główne tematy poruszane podczas kolejnego spotkania w Pracodawcach RP. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów – Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Beata Rogowska-Rajda oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej Włodzimierz Gurba.

Otwierający spotkanie Robert Oliwa, Przewodniczący Komitetu Podatkowego, podkreślił, że – choć Komitet działa stosunkowo krótko, bo niespełna rok – ma już na koncie pierwsze sukcesy w procesie legislacyjny. – Bardzo cieszę się, że budujemy wzajemne zaufanie, a Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę nasze sugestie – stwierdził Robert Oliwa.

Włodzimierz Gurba przedstawił główne założenia prac resortu zmierzających w kierunku uproszczenia prawa podatkowego. –Zaczynamy od jego fundamentu, czyli ordynacji podatkowej. W tym celu, chyba po raz pierwszy w historii, przy Ministrze Finansów zostanie utworzona 15-osobowa Komisja Kodyfikacyjna, w której składzie zasiądą przedstawiciele świata nauki i biznesu – powiedział dyr. Gurba. W jego przekonaniu prace tej komisji pozwolą na wypracowanie porozumienia w najbardziej spornych kwestiach. W ciągu najbliższych 4 miesięcy ma się odbyć debata publiczna z wysłuchaniami publicznymi dotyczącymi wprowadzanych zmian. – Jeśli się okaże, że nasze propozycje są w pełni akceptowalne, rozpoczną się prace nad przekuwaniem ich w konkretny projekt ustawy – dodał Włodzimierz Gurba.

Kolejną propozycją resortu finansów jest powołanie Rady Konsultacyjnej prawa podatkowego. Jej rolą będzie opiniowanie problemowych – zdaniem środowisk biznesowych – przepisów i wnioskowanie o stosowne zmiany. Członkiem Rady będzie przedstawiciel Pracodawców RP. Natomaist prowadzone prace mają się przełożyć na dużą nowelę prawa podatkowego. Dyrektor Gurba podkreślił jednak, że choć prace nad zmianami trwają już ponad dwa lata, to nie należy spodziewać się pośpiechu w działaniach resortu. – Nie kierujemy się tempem, a jakością – dodał.

Kwestią, która przykuła szczególną uwagę, była zmiana dotycząca dotychczasowych praktyk organów podatkowych w zakresie zwrotów VAT. Z informacji przedstawionych przez MF wynika, że w 2013 roku Ministerstwo zwróciło podatnikom ponad 80 mld zł z tego tytułu. Weryfikowano niespełna 1 proc. tych zwrotów, zaś ostatecznie zakwestionowano je na kwotę ok. 500 mln zł. –Ministerstwo pracuje nad usprawnieniem systemu weryfikacji. Jego filarem jest wytyczna ministra, zakładająca, że organ podatkowy może wstrzymać zwrot VAT tylko w części spornej, nie zaś w całości – jak to często miało miejsce do tej pory – wyjaśnił Włodzimierz Gurba.  Samo zatrzymanie zwrotu musi zostać jak najszybciej uzasadnione – dodał.

Reprezentujący Krajową Radę Doradców Podatkowych dr Mariusz Cieśla wyraził wątpliwość co do tego, czy resortowi finansów uda się wypracować mechanizmy usprawniające procedurę zwrotów i weryfikacji. – Dziś nie ma np. tak ważnej dla podatników cezury czasowej dotyczącej czynności sprawdzającychA przecież musimy sobie jasno powiedzieć, że organy podatkowe niejednokrotnie pod płaszczykiem czynności sprawdzających prowadzą regularne czynności kontrolne – powiedział Cieśla. Odnosząc się do tego zarzutu, dyrektor Gurba stwierdził kategorycznie, że w każdym takim przypadku stanowi to nadużycie. –Bardzo ważne dla resortu jest zbilansowanie potrzeby stosowanie tej procedury, bo wiadomo, że nadużycia i wyłudzenia zwrotów podatku VAT istnieją – podkreślił.

Niepokój dyskutujących budziła także kwestia promowanych przez resort finansów zmian, dotyczących zastępowania indywidualnych interpretacji podatkowych interpretacjami ogólnymi. – Nie może być tak, że urzędnicy wydają rocznie około 36 tysięcy indywidualnych interpretacji, które indywidualne są tylko z nazwy, bowiem nie jest możliwe, by w wielu częściach się ze sobą nie pokrywały – stwierdził Gurba. – Dlatego chcemy wypierać je sformalizowanymi interpretacjami ogólnymi, wydawanymi przez ministra finansów.

Podatnicy, będący „właścicielami” wcześniejszych interpretacji indywidualnych lub ubiegających się o takowe, mieliby być informowani o wydaniu obejmującej ich casus interpretacji ogólnej. Niestety wciąż nie wiadomo, czy na tak wydaną interpretację ogólną przysługiwałaby skarga do sądu (jak w przypadku indywidualnej), a jeśli tak, to w jakim zakresie (czy tylko szczegółowości sytuacji, czy interpretacji przepisów także).

 

Źródło: Pracodawcy RP« Powrót