NOWELIZACJA USTAWY O PIT I CIT -...

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT - opieka nad dziećmi pracowników

Prezydent podpisał wczoraj nowelizację ustaw o PIT i CIT wprowadzającą -  od 1 stycznia 2016 r. - preferencje podatkowe dla rodziców i ich pracodawców, którzy dofinansowują opiekę nad dziećmi swoich pracowników albo sami tworzą zakładowe żłobki, kluby dziecięce lub przedszkola.    

Podpisana 18 sierpnia 2015 r. przez Prezydanta ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza zwolnienie z opodatkowania PIT świadczeń otrzymywanych przez pracowników od pracodawców a związanych z: 
  1. finansowanym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pobytem dzieci w przedszkolach (dotychczas zwolnienie obejmowało jedynie żłobki i kluby dziecięce);
  2. niefinansowanymi z ZFŚS świadczeniami otrzymanymi przez pracownika od pracodawcy z tytułu:
  • objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna (do 400 zł miesięcznie na dziecko);
  • uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, (400 zł miesięcznie na każde dziecko);
  • a także uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola (200 zł miesięcznie na każde dziecko).
Jednocześnie, zgodnie z nowelizacją do kosztów uzyskania przychodów w PIT zaliczać się będą niesfinansowane z ZFŚS:
  1. wydatki na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola;
  2. wydatki z tytułu:
  • prowadzenia zakładowego żłobka, klubu dziecięcego (do wysokości 400 zł na każde dziecko pracownika/ów) lub przedszkola (do wysokości 200 zł na każde dziecko pracownika/ów) - również odpłatne nabycie usługi polegającej na zapewnieniu dziecku opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu;
  • dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego (do 400 zł miesięcznie na każde dziecko) lub przedszkola (do 200 zł miesięcznie na każde dziecko).
Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu, zasadniczym celem zmian jest realizacja wygłoszonych w expose zapowiedzi Premier Ewy Kopacz. 
"Pani Premier w exposé wskazała, iż „(…) bezpieczna przyszłość Polski oznacza, że musimy podjąć wyzwanie związane z kryzysem demograficznym. Urodzenie i posiadanie dziecka musi się cieszyć szczególnym wsparciem naszego państwa.”. Z tych względów Pani Premier zapowiedziała wprowadzenie specjalnych ulg dla podatników podatku dochodowego na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli." - możemy przeczytać w druku uzasadnienia rządowego projektu nowelizacji.


« Powrót