SEJM UCHWALIŁ ZASADĘ IN DUBIO PRO...

Sejm uchwalił zasadę in dubio pro tributario

Sejm przyjął zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a ustępujący Prezydent Bronisław Komorowski w ostatnim dniu urzędowania zdążył ją podpisać. To oznacza, że przepisy – o które walczyli nie tylko Pracodawcy RP, ale wielka koalicja „antyfiskusowa”, która zawiązała się w tej sprawie – wejdą w życie już  na początku 2016 roku.

 

– Udało nam się wywalczyć sprawiedliwość dla podatników i to mimo niesłychanego oporu urzędników ministerstwa finansów – podkreśla Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. – Ta zasada, mam nadzieję, raz na zawsze wytrąci bat z ręki fiskusa, którym to batem okładano zwykłych przedsiębiorców – dodaje.

Pracodawcy RP od początku brali aktywny udział w pracach nad nowelizowanymi przepisami. Eksperci Organizacji – Robert Oliwa oraz Mariusz Korzeb „pilotowali” projekt na wszystkich etapach.

– Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika to jedna z najważniejszych zmian w prawie podatkowym po 1989 roku – zaznacza Mariusz Korzeb. Jego zdaniem, jej uchwalenie należy traktować jako początek gruntownej przebudowy systemu podatkowego.

Bronisław Komorowski ogłosił zamiar złożenia projektu zmiany ordynacji podatkowej i wprowadzenia zasady in dubio pro tributario podczas uroczystej Gali 25-lecia Pracodawców RP w listopadzie ub.r. Już na początku grudnia projekt został złożony w Sejmie. Przez kilka miesięcy nie trafił jednak pod obrady Izby. Dlatego Pracodawcy RP zdecydowali się na rozpoczęcie akcji „Wyrwij fiskusowi bat!”. Do wielkiej koalicji „antyfiskusowej” przystąpiły wówczas wszystkie największe organizacje pracodawców – Lewiatan oraz ZPP i ZRP oraz organizacje skupiające m.in. przedsiębiorców poszkodowanych przez fiskusa – Niepokonani2012.

– Nasza nieustępliwość i determinacja się opłaciła – podkreśla Andrzej Malinowski.  Podczas akcji zebrano kilkanaście tysięcy podpisów pod petycją do ówczesnego Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, z apelem o jak najszybsze uchwalenie proponowanych przez Głowę Państwa przepisów. – Rządzących ocuciła dopiero zapowiedź referendum w tej sprawie, którego wynik jest przecież oczywisty – podsumowuje Prezydent Pracodawców RP.

Prace nad projektem in dubio pro tributario nie były łatwe, bo długo toczyła się batalia o ostateczny kształt przepisu. Senat proponował zmiany, które z kolei odrzucał Sejm.

 

Końcowym efektem tej dziewięciomiesięcznej batalii jest zapis w kształcie proponowanym przez pomysłodawcę, czyli Bronisława Komorowskiego.

 

Źródło: Pracodawcy RP« Powrót