NOWELIZACJA USTAWY O PIT I CIT - NOWE...

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT - nowe regulacje dotyczące cen transferowych

Komisja Finansów Publicznych 9 września rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw o CIT i PIT i zarekomendowała jego uchwalenie. Nowe regulacje zaostrzają, i tak już rygorystyczne, wymagania wobec dużych podmiotów powiązanych utrzymujących stosunki handlowe.

Procedowany projekt ustawy zakłada kategoryzację podmiotów powiązanych i uzależnia obciążenie podatników obowiązkiem sporządzenia dokumentacji od wysokości przychodów lub kosztów oraz istotności transakcji. Bezwzględnie udokumentowane będą musiały być transakcje dokonywane przez podatnika, którego koszty lub przychody przekroczyły równowartość 2 000 000 euro a wartość transakcji z podmiotem powiązanym będzie istotnie wpływać na wysokość dochodu lub straty podatnika (przekroczy równowartośc 50 000 euro). Niemniej, w przypadku gdy fiskus podejrzewać będzie, że wartość transakcji została zaniżona w celu uniknięcia obowiązku dokumentacyjnego, wówczas będzie miał prawo do zarządania od podmiotów powiązanych sporządzenia dokumentacji. W praktyce oznaczać to będzie rozszerzenie zakresu transakcji uważanych w myśl ustawy za istotne o transakcje mające wartość niższą niż zaproponowany w projekcie próg.

Nowością zakładaną w proponowanym przez Komisję Finansów Publicznych projekcie nowelizacji jest wyznaczenie terminu, w jakim dokumentacja ma zostać przygotowana. W myśl nowelizacji podatnicy mają obowiązek sporządzenia dokumentacji w terminie  nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Przy czym termin na sporządzenie opisu polityki cen transferowych został wyznaczony na do 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną. Nowelizacja nakłada też obowiązek aktualizacji dokumentacji w okresach rocznych bądź trzyletnich. Podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji będą musieli ponadto składać organowi podatkowemu oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

 « Powrót