MARIUSZ KORZEB PRELEGENTEM NA...

Mariusz Korzeb prelegentem na międzynarodowej konferencji na temat polsko-hiszpańskiej współpracy gospodarczej

Mariusz Korzeb wystąpił w roli prelegenta na międzynarodowej konferencji dotyczącej polsko - hiszpańskiej współpracy gospodarczej. Konferencja odbyła się 5 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Międzynarodowa konferencja na temat polsko-hiszpańskiej współpracy gospodarczej odbyła się 5 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Senatu. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele polskich i hiszpańskich przedsiębiorców, ich organizacji, administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki, a także absolwenci i obecni studenci Szkoły Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ideą przedsięwzięcia było dostarczenie wiedzy o uwarunkowaniach prawnych polsko-hiszpańskiej współpracy gospodarczej, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów podmiotów nią zainteresowanych oraz ich promocji.

Mariusz Korzeb w swoim wystąpieniu skoncentrował się na analizie prawno-porównawczej regulacji podatku VAT i jego wpływu na rozwój gospodarczy w Hiszpanii. Wziął również udział w panelu dyskusyjnym zwieńczającym wydarzenie.« Powrót