PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH...

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenie Sądu Najwyższego z 11 września 2014 r. może zrewolucjonizować zasady rządzące dotychczas przedawnieniem zobowiązań podatkowych.

W ubiegły czwartek - 11 września 2014 r. - Sąd Najwyższy wydał postanowienie, w którym orzekł, iż nie ma przeszkód aby organy podatkowe dochodziły, w drodze powództwa cywilnego, niesłusznie dokonanego zwrotu nadpłaty. Oznacza to, że pomimo upływu terminu przedawnienia określonego w Ordynacji podatkowej (5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku), organ podatkowy ma w dalszym ciągu możliwość dochodzenia zwrotu zaległości podatkowej (nienależnie zwróconego podku) na zasadach rządzących dochodzeniem kwot bezpodstawnego wzbogacenia - do momentu upłwu terminu przedawnienia wyznaczonego przez przepisy prawa cywilnego (co do zasady 10 lat).

Postanowienie Sądu Najwyższego (Sąd odmówił wydania uchwały w tej sprawie) może zrewolucjonizować obowiązujący dotychczas sposób interpretacji zasady autonomii prawa podatkowego oraz wykreowaną na podstawie tejże zasady linię orzeczniczą a wydane przez Sąd postanowienie może być pierwszym krokiem w kierunku przyznania fiskusowi nowych kompetencji umożliwiających dochodzenie zaległości podatkowych w terminach dłuższych niż te przewidziane w Ordynacji podaktowej. Orzeczenie otwiera również potencjalną możliwość dla podatników dochodzenia od fiskusa podatku, który został zapłacony pomimo nieistnienia obowiązku podatkowego.

 

[postanowienie SN z 11 września 2014 r. sygn. akt III CZP 64/14]« Powrót