BUDŻET 2015

Budżet 2015

Projekt budżetu 2015 przyjęty przez Radę Ministrów

 

Rada Ministrów wstępnie przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2015 rok. Na poziom dochodów państwa wpłynąć mają głównie zwiększenie ulgi prorodzinnej oraz kolejne zmiany ws. odliczania podatku VAT od samochodów. Deficyt budżetowy wynieść ma ok. 46 mld zł.

W przyszłym roku dochody podatkowe osiągnąć mają poziom ok. 269,8 mld zł, co oznaczałoby wzrost o 4,6 proc. względem roku bieżącego. W relacji do PKB wpływy podatkowe osiągną poziom ok. 15,2 proc.

„Najistotniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną na budżety gospodarstw domowych i zarazem przyszłoroczny poziom dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zwiększenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwienie skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę” – czytamy w komunikacie rządu.

Wśród najważniejszych zmian podatkowych Ministerstwo Finansów wymienia również m.in. zmianę zasad naliczania podatku VAT od samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie dopuszczalnej do 3,5 tony. Większość przepisów weszła w życie już w 2014 r., ale od 1 lipca 2015 r. stosowane będą też przepisy dotyczące innych wydatków odnoszących się do pojazdów.

Na budżet wpłynie także obniżenie stawek akcyzy od paliw silnikowych odpowiednio o – w zależności od rodzaju paliwa – 25 zł/1000 l albo 25 zł/1000 kg. Równocześnie proporcjonalnie podniesione będą stawki opłaty paliwowej.

Ostatnią ważną zmianą, która ma mieć – zdaniem Ministerstwa Finansów – wpływ na budżet, jest wprowadzenie definicji samochodu osobowego i regulacji dotyczących przychodów/kosztów podatkowych związanych z korektą kwoty podatku naliczonego, odliczonej przy wytworzeniu/nabyciu samochodu osobowego.« Powrót