ZESPÓŁ

Zespół Kancelarii składa się z wyspecjalizowanych praktyków, od lat zajmujących
się postępowaniami przed organami prawnopodatkowymi oraz sporami sądowymi.
Wieloletnie doświadczenie członków zespołu połączone ze specjalistyczną wiedzą pozwala zapewnić obsługę prawną na
najwyższym poziomie.
Robert Oliwa
Robert Oliwa

Wspólnik - Założyciel

Doradca podatkowy, Przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, Wspólnik w Kancelarii Oliwa Ożarowski Trębicki i Wspólnicy

Robert Oliwa - abslowent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest prawnikiem, doradcą podatkowym (nr wpisu na listę doradców podatkowych 07622), doradcą Prezydenta Pracodawców RP, Przewodniczącym Komitetu Podatkowego Pracodawców RP. Specjalizuje się w sporach z organami podatkowymi. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jest autorem wielu publikacji, m.in. Wydawnictwa C.H. Beck oraz Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa podatkowego, przestępstw gospodarczych i fraudów oraz ochrony członków władz korporacyjnych i kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu.

Piotr Ożarowski
Piotr Ożarowski

Wspólnik - Założyciel

Doradca podatkowy, Wspólnik w Kancelarii Oliwa Ożarowski Trębicki i Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Doradca podatkowy z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży doradztwa podatkowego (wpis na listę w 2008 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych. Doradza Klientom w procesach restrukturyzacyjnych oraz optymalizacyjnych. Uczestniczył jako pełnomocnik lub pełnomocnik substytucyjny w licznych postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Jakub Trębicki
Jakub Trębicki

Wspólnik - Założyciel

Radca prawny, doradca podatkowy, Wspólnik w Kancelarii Oliwa Ożarowski Trębicki i Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 2009 uzyskał wpis na listę doradców podatkowych. Od roku 2011 wykonuje zawód radcy prawnego. Posiada 9-letnie doświadczenie w zakresie rozliczeń należności publicznoprawnych. W szczególności zajmuje się problematyką podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług, opłat środowiskowych oraz opłat produktowych. Przeprowadza badania due diligence podatkowe.

Mariusz Korzeb
Mariusz Korzeb

Wspólnik

Doradca podatkowy, członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego powołanej przez Ministerstwo Finansów, ekspert ds. Podatkowych Pracodawców RP.

Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz egzekucji administracyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych, gdzie m.in. zajmował się nadzorem nad działalnością urzędów skarbowych. W ramach swojej praktyki, zajmuje się także opiniowaniem projektów aktów prawnych z obszaru prawa podatkowego w ramach prowadzonego procesu legislacyjnego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego publikowanych w "Przeglądzie Podatkowym", "Dzienniku Gazeta Prawna" i "Rzeczpospolitej".

Michał Wasyl
Michał Wasyl

Prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Zdobywał doświadczenie w renomowanych kancelariach specjalizujących się w prawie podatkowym. Zajmuje się przygotowywaniem  projektów opinii  podatkowych oraz projektów wystąpień w toku postępowań przed organami podatkowymi    

Agnieszka Wocial
Agnieszka Wocial

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prwnych w Warszawie , absolwentka studiów prawniczych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Poza zadaniami organizacyjnymi i administracyjnymi, zajmuje się także kontaktami z Klientami Kancelarii, sądami oraz organami podatkowymi i administracyjnymi